Amaçlar - Hedefler

Batman ilinin Yatırım Olanaklarını Araştırmak, Veri Bankasını Oluşturmak ve Güncel Tutulmasını Sağlamak.

 • Yatırım Kararını Etkileyecek Temel Bilgilerin Yer Aldığı Veri Tabanı Oluşturulması
 • Batman'da Öne Çıkan Sektörler Hakkında Yıllık Raporların Hazırlanması
 • Batman'da Yatırım Ortamı Önündeki Altyapı Sorunları Raporlarının Oluşturulması
 • Genel Ekonomik Görünüm Bültenleri ve Rakamlarla Batman Raporlarının oluşturulması

 

Batman ilinin ve Yatırım Olanaklarının Etkin Tanıtımını Yapmak 

 • Yerli ve Yabancı Firmalarla İş Odaklarına Yönelik Tanıtım Setleri ve Sektör Sunumlarının Oluşturulması
 • Ulusal ve Uluslar arası Organizasyonlarda Batman ilinin Temsil Edilerek Yatırım Ortamına Katkıda Bulunulması

 

Yatırımcı Hedefleme Çerçevesinde Batman iline Yatırımcı Çekmek

 • Hedef Yatırımcı ve İş Gruplarının Belirlenmesi
 • Katılım Sağlanan Fuar ve Organizasyonlarda Hedef Yatırımcılarla İrtibata Geçilmesi ve Yatırım Fırsatlarının Paylaşılması
 • Hazırlanan Batman Yatırım Sitesine Yatırım Takip ve İş Melekleri Uygulamasının Konulması
 • Firmalar arasında Ortaklıklar Kurulmasının Desteklenmesi

 

Yatırımcılara Yatırım Öncesi ve Sonrası Destek Olmak

 • Yatırımcıların İzin, Ruhsat, İş ve İşlemlerinin Tek Elden Takip ve Koordine Edilmesi
 • Yatırımcıların Destek ve Teşvikler Konusunda Bilgilendirilmesi ve Yönlendirilmesi

 

Batman'ın Rekabet Gücünü Arttırmaya Yönelik İşletmelerin Kapasitelerini ve Girişimciliğin Arttırılmasını Sağlamak

 • İşletmelerin Yönetim Kapasitelerinin Arttırılmasına Yönelik Çalışmaların Gerçekleştirilmesi
 • Batman'da Girişimcilik Kapasitesinin Arttırılmasına Yönelik Çalışmalar Gerçekleştirilmesi
 • İşletmelerin İhracat Kapasitelerini Arttırmaya Yönelik Çalışmaların Yapılması

 

Batman ilindeki diğer Kamu Kurum ve Kuruluşların Kapasitesini Arttırmaya Yönelik Çalışmalar Yürütmek

 • İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları Sürekli Ziyaret Edilmesi ve İş Birliğinin Güçlendirilmesi
 • İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşvik ve Desteklerden Faydalanmaları Sağlanması
 • İlgili Kurumların Yurtdışı Kurumlarla İşbirliği Yapmalarının Sağlanması