Batman Üniversitesi


Fakülteler

Yüksekokullar

·         Fen Edebiyat Fakültesi

·         Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

·         Teknoloji Fakültesi

·         Güzel Sanatlar Fakültesi

·         İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

·         İslami İlimler Fakültesi

·         Teknik Eğitim Fakültesi

·       Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

·         Sağlık YO

·         Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik YO

·         Yabancı Diller YO

Enstitüler

Meslek Yüksekokulları

·         Fen Bilimleri Enstitüsü

·         Sosyal Bilimler Enstitüsü

·         Sağlık Bilimleri Enstitüsü

·         Meslek Yüksekokulu

·         Sağlık Hizmetleri MYO

·         Kozluk MYO

·         Sason MYO

· Batman Üniversitesinin kuruluş temelleri 1975’te faaliyete başlayan Batman Meslek Yüksekokulu’na dayanır. 1982 yılında Dicle Üniversitesi’ne bağlanan Batman Meslek Yüksekokulu, 2007 yılında Batman Üniversitesi ismini alarak hizmet vermeye başlamıştır. Batman halkı ve yöneticilerinin de desteğiyle Batman Üniversitesi kısa sürede gelişmiştir.

· Bölüm Başkanlığı, Merkez Müdürlüğü, Dekan Yardımcılığı, Fakülte ve Yüksekokul Yönetim Kurulu üyeliği gibi birçok idari görevde bulunan ve 2012 yılından bu yana Teknoloji Fakültesi Dekanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Aydın DURMUŞ, 22/01/2017 tarihinde Batman Üniversitesine Rektör olarak atanmıştır.

· Batman Üniversitesi'nde 7 fakülte, 4 yüksekokul, 4 meslek yüksekokulu, 3 enstitü ve 10 araştırma ve uygulama merkezinde toplam 111 bölüm, 125 program ve 142 anabilim dalı bulunmaktadır. Üniversitemizde 431akademisyenle eğitim verilmekte ve 308 idari personel görev yapmaktadır. Öğrenim gören öğrenci sayısı 12.479'dur. Gelişmekte olan Batman ekonomisinin ihtiyacı olan nitelikli personel ihtiyacını karşılayabilecek durumdaki Batman Üniversitesi, bölgemizin ve Türkiye’nin saygın üniversitelerinden biri olma yolunda emin ve kararlı adımlarla ilerlemektedir.

· Batman Üniversitesi, 50 dekar yüzölçümlü şehir merkezindeki Merkez yerleşke ve 2.248 dekar yüzölçümüne sahip Batı Raman olmak üzere 2 kampüs ile Sason ve Kozluk ilçelerinde meslek yüksekokulundan oluşmaktadır.

 · Üniversite sanayi işbirliğini artıracak, gerekli AR-GE çalışmalarının gerçekleşeceği bir Teknoparkkurulması için Batman Üniversitesi öncülüğünde 2013 yılında çalışmalara başlanmıştır. 2016 yılının son günlerinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileriyle yapılan görüşmelerde, Batı Raman’a 36 dönüm arazi üzerine Teknopark kurulmasına dair iletilen talep Bakanlıkça uygun görülüp kabul edilmiştir. Konuyla ilgili kurumlardan beklenen görüşler alındıktan sonra Resmi Gazetede yayınlanarak kuruluş aşaması başlatılacaktır. Kısa süre içinde Batman Üniversitesinin bölgede bir teknoloji üssü konumuna gelmesi hedeflenmektedir.

Batman Üniversitesi Mühendislik Bölümleri


Kaynak: Batman Üniversitesi, 2015


Batman Üniversitesi Öğrenci Sayıları (2016-2017)


Kaynak: YÖK


Batman Üniversitesi Öğretim Elemanı Sayıları (2016)


Kaynak: YÖK, 2017

Batman Üniversitesi Tanıtım Filmi (2014)

Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü Kuşbakışı Görünüm

Batman Üniversitesi Rektörlüğü

Merkez Kampüs

Adres     : Kültür Mah. TPAO Bulvarı BATMAN
Telefon  : (0488) 217 35 00
Faks      : (0488) 217 36 01
Mail       : batman@batman.edu.tr

Web     : www.batman.edu.tr

Batı Raman Kampüsü
Adres     : Kuyubaşı Mevkii BATMAN
Telefon  : (0488) 217 38 00
Faks      : (0488) 217 36 01