Batman ve Petrol


 
Batman yöresinde petrol bulunma ihtimali ilk kez Raman Dağı'nda 1934 yılında söz konusu olmuş ve ilk jeolojik çalışmalar da 1937 yılında yapılmıştır. Bu çalışmalar sonunda Raman Dağı eteklerinde bulunan Zivika Alikan köyü civarında bir sondaj yapılması teklif edilmiş, ancak o günkü ekonomik şartların yetersiz olması nedeniyle, 350 metre kotta bulunan Maymuniye boğazında kuyu kazılmasına karar verilmiştir.

20 Nisan 1940 tarihinde 1048 metrede Türkiye’deki ilk petrole rastlanmış, Raman-1 ismi verilen bu kuyudan günde 100 varil ile üretime geçilmiştir. Ancak bir süre sonra su üretimindeki artış nedeniyle kuyu terk edilmiştir. 1945 yılı Şubat ayında Avusturya’dan alınan “TRAUZEL KULESİ” ile ilk defa farklı bir teknoloji kullanılarak sondaj çalışmalarına devam edilmiş ve bu yöntemle 17.01.1946 tarihinde Raman'da 1361 metrede yeniden petrole rastlanmıştır. Raman-8 ismi verilen bu kuyudan da yaklaşık günde 45 varille üretime başlanmıştır. Ancak bu kuyuda 1948 yılında yapılan asit operasyonu ile günlük verim 450 varile yükseltilmiştir. Günümüzde ise Raman-8 kuyusu 32 varil/gün verimle üretime devam etmektedir. 

1948-2000 yılları arasındaki 52 yıllık sürede TPAO'nun (Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı) Batman yöresindeki muhtelif sahalarda kazdığı kuyulardan 471 adetinde petrol bularak üretimini sürdürmekte ve Pipe Line (boru hattı) vasıtasıyla Batman Rafinerisine aktarmak suretiyle Türk ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır.

 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü

Batman Bölge Müdürlüğümüz, ülke ekonomisi için önemi tartışılmaz olan yeraltı kaynaklarımızdan petrol ve doğal gazın arama, sondaj ve üretim faaliyetlerini 1954 yılından itibaren aralıksız olarak sürdürmektedir.

Ülkemizdeki ilk petrol keşfi, 1945 yılında MTA tarafından Raman Sahasında yapılmış olup, Raman-8 Kuyusunun 1948 yılında devreye alınmasıyla birlikte ekonomik anlamda ilk üretim gerçekleştirilmiştir. 1954 yılında TP’nin kurulmasıyla birlikte ülkemizdeki arama, sondaj, üretim ve rafinaj faaliyetlerinin yürütülmesine Batman Bölge Müdürlüğü öncülük etmiştir.

Batman Bölge Müdürlüğü’nce 2014 yılında 8,9 milyon varil ham petrol, 10,6 milyon sm³ doğal gaz üretilmiştir.

 

TPAO Batman Tanıtım Filmi için lütfen tıklayınız...


 

Türkiye Petrol Rafineleri A.Ş. Batman Rafinerisi

1955 yılında işletmeye açılan Batman Rafinerisi, yıllık 330 bin ton ham petrol işleme kapasitesiyle Türkiye’nin ilk rafinerisi olma özelliğini taşımaktadır.

1960 yılında gerçekleştirilen bir darboğaz giderme projesi ve 1972’de yeni ham petrol işleme ünitesinin devreye alınmasıyla Batman Rafinerisi’nin yıllık ham petrol işleme kapasitesi 1,1 milyon ton/yıla ulaşmıştır.

Yerli ham petrol kaynağına yakınlık avantajına sahip olan Batman Rafinerisi, dönüşüm ünitelerinin bulunmaması nedeniyle basit bir konfigürasyona sahiptir ve Nelson Kompleksite Endeksi 1,83’tür.

2014 yılında Kırıkkale-Batman rafinerileri bitüm stok optimizasyonu kapsamında, ham petrol ünitelerinin duruşa geçmesinden dolayı 410 bin ton ile 1979 yılından bu yana en düşük ham petrol şarjı işlenmiş ve 402 bin ton üretim yapılmıştır.

2014 yılında Kırıkkale ve İzmir Rafinerileri’nden taşınan ürünlerle, AB standartlarında ürün satışı gerçekleştirilen Batman Rafinerisi’nde 429 bin ton ürün satışı gerçekleştirilmiştir.

Batman Rafinerisi’nde üretilen yarı mamul kapsamındaki ürünler, Kırıkkale ve İzmir Rafinerisi’nden ise motorin ve benzin ürünleri karayolu ile karşılıklı olarak taşınmaktadır.


TPAO Batman Bölge Müdürlüğü     
Adres     : Site Mah. İstasyon Cad. BATMAN
Telefon  : (0488) 213 27 10
Faks      : (0488) 213 41 49
Mail       : tpaocc@tp.gov.tr

Web     : www.tp.gov.tr

TÜPRAŞ Batman Rafineri Müdürlüğü        
Adres     : Site Mah. Özgürlük Bulvar No:152 BATMAN
Telefon  : (0488) 217 21 00
Faks      : (0488) 217 26 81
Mail       : batman.info@tupras.com.tr

Web     : www.tupras.com.tr