Bölge Planı (2011-2013)

2011-2013 Dicle Bölgesel Gelişme Planı

Dicle Kalkınma Ajansı, Şırnak, Mardin, Batman ve Siirt'i kapsayan TRC3 (Dicle) Bölgesi için 2011-2013 Bölge Planı'nı hazırlamıştır.

Bölgeler arası ve bölge içi eşitsizliklerin giderilmesi kalkınma planlarında ele alınan temel konulardan birisi olmuştur. Ülkemizdeki bölge planlama deneyimleri sonrasında bölgesel gelişmenin yalnızca merkezi planlama ile değil Bölge’nin kendi içsel dinamiklerini tanıması ve harekete geçirmesi ile mümkün olabileceği anlayışı giderek yaygınlaşmaktadır.

Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt illerini kapsayan TRC3 Bölgesi’nde planlama, koordinasyon ve uygulama kapasitesini artırmak amacıyla faaliyet gösteren Dicle Kalkınma Ajansı tarafından DPT koordinasyonunda Dokuzuncu Ulusal Kalkınma Planı’na paralel olarak hazırlanan ve 2011-2013 yıllarını kapsayan TRC3 Bölge Planı, dört ili bir bütün olarak değerlendiren, mevcut durumu ve ihtiyaçları analiz eden, paydaşlarla birlikte Bölge’nin temel gelişme eksenlerinde stratejiler belirleyen bir yol haritası niteliğindedir.

2011-2013 yıllarını kapsayan üç yıllık dönemin, TRC3 Bölgesi’nde köklü değişimlerin yaşanacağı bir dönem olması öngörülmektedir. 1989 yılından bu yana devam eden GAP’ın, TRC3 Bölgesi’nin kalkınmasında kilit rol oynayacak sulama, ulaşım ve enerji projelerinin tamamlanması bu dönemde gerçekleşecektir. Bölge’nin sınır komşularıyla ilişkileri ve sınır ülkelerde oluşacak siyasi ve ekonomik istikrar da yine bu dönemde Bölge’nin kalkınmasında belirleyici bir rol oynayacaktır. Bölge’nin turizm, enerji, lojistik, madencilik, tarım, hayvancılık ile tarıma ve inşaat sektörüne dayalı endüstrilerde sahip olduğu potansiyeller Bölge içinden ve dışından giderek daha çok yatırımcının ilgisini çekmektedir. Bölge’nin sahip olduğu bu potansiyellerin etkin bir şekilde değerlendirilmesi, Bölge’nin iş ve yatırım ortamının geliştirilmesine yönelik alınacak altyapı, finansman, tanıtım, bilgilendirme ve işgücüne yönelik tedbirlerle, Bölge’deki kurumsal yapının etkinleştirilmesi ve yönetişimin geliştirilmesiyle, beşeri gelişmenin, sosyal içermenin ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanmasıyla mümkün olacaktır.

Bölge’nin gelişme eksenlerini bu doğrultuda belirleyen TRC3 Bölge Planı, üniversiteler ve yerel yönetimler başta olmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve toplumun tüm kesimlerinin katkı ve katılımıyla Bölge’de sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması ve rekabet gücünün artırılması için bir ortak dil ve iletişim aracı olmaktadır. Plan aynı zamanda, 2011-2013 yılları arasında Ajans tarafından uygulanacak faaliyetlere ve Mali Destek Programlarına esas teşkil edecek, Bölge’de diğer kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen program ve projeler için bölgesel amaç ve stratejileri ortaya koyan bir rehber niteliğinde olacaktır.

TRC3 2011-2013 Bölge Planı'na ulaşmak için tıklayınız.

TRC3 Mevcut Durum Analizi'ne ulaşmak için tıklayınız.