Coğrafi Yapısı ve İklimi

Dicle’nin Nehri ve onun yan kolları Batman ve Garzan Çayları arasındaki havzada kurulmuş olan Batman’ın doğusunda Siirt ve Bitlis, kuzeyinde Muş, batısında Diyarbakır, güneyinde Mardin bulunmaktadır.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan Batman ilinin, kuzey ve kuzeydoğusu yüksek, sarp ve dağlık olup güneyi ise dağlık ve engebelidir. Dicle nehri batıdan doğuya akarak il topraklarının içinden geçer. Batman çayı, Batman-Diyarbakır il sınırını çizerek Dicle nehri ile birleşir. 4.000'i aşkın mağaranın bulunduğu bu bölge dünyada benzeri az bulunan bir doğa harikasıdır. Batman'da karasal iklim hüküm sürmektedir. Bölgede yazları sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve yağışlı geçer.

Batman ili 41' 10" ve 41' 40" doğu boylamları ile 38' 40" ve 37' 50" kuzey enlemleri arasında yer alır.

Dağlar
Sason Dağları (Aydınlık Dağları).....: 2.500 m
Meleto..................................: 2.967 m
Kuşaklı Dağı............................: 1.947 m
Avcı Dağı...............................: 2.121 m
Meydanok Tepesi......................: 2.042 m
Kortepe.................................: 2.082 m
Raman Dağı............................: 1.288 m

Akarsular ve Göller
Dicle Nehri, Batman, Sason, Garzan ve Pisiyar çayları ilimizin sınırları içinde geçmekte olan önemli akarsulardır. Sason ve Sorkan çayları Batman Çayını; Kozluk'un kuzeyindeki Aydınlık dağlarından doğan Pisiyar Çayı ve diğer küçük dereler Garzan Çayını oluştururlar. Batman ve Garzan çayları Dicle'ye dökülürler. Ayrıca Gercüş yöresinde Gürbüz ve Aydınlı Dereleri Dicle'ye dökülürler.

Batman Çayı
Batman ile Diyarbakır arasında doğal bir sınır çizer ve 115 km'lik kısmı Batman il sınırı içinde akar.


Dicle Nehri
Dicle Nehri, batıdan doğuya doğru akarak Batman Çayı ile birleştiği yerde Diyarbakır il sınırını bittikten sonra Batman il sınırları içinde akmaya devam eder.

Garzan Çayı
Batman - Siirt illeri arasında doğal sınır çizer. Garzan Çayı, Kozluk ilçesinin kuzeyindeki Aydınlık Dağlarından doğan Pisiyar çayı ve diğer küçük derelerden oluşur. İlimiz sınırları içindeki mesafesi yaklaşık 60 km olup, Beşiri ilçesi doğusunda Dicle Nehri ile birleşir.

Göletler
İlimiz sınırları içinde Gercüş - Kırkat Göleti ile Kozluk - Ceffan Göleti bulunmaktadır. Gercüş - Kırkat Göleti 1984 yılında DSİ tarafından yapılmış olup sulama amaçlıdır. Kozluk - Ceffan Göleti elektrik amaçlı yapılmıştır.

Ova ve Vadiler
Batman Ovası, Beşiri Ovası, Batman Çayı Vadisi’nden meydana gelmektedir.