DESTEKLER TEŞVİKLER

Globalleşen dünyada, gelişim ve ilerlemenin artık ülkenin sadece bir bölgesinde yığın üretim yaparak sağlanamayacağı anlaşılmıştır. Üretim açısından düşük profil sergileyen bölgelerin ülkenin geri kalanına yük olmak gibi olumsuzlukların ortaya çıkmasına mahal vermemek ve kalkınmanın artık merkezden yürütülemeyeceği gibi dinamik yapıların da hantallaşmasına ve sistemde çöküntüler meydana getirmesine sebebiyet vermemek için kalkınmanın yerelden sağlanması gerektiği aşikardır. Bu bağlamda kalkınmayı yerelden sağlamak ve toptan bir kalkınma için bölge kaynaklarının harekete geçirilip verimli ve etkin bir şekilde kullanılmalarını; üretime dayalı, istihdam sağlayıcı ve bölgede sermaye birikimini gerçekleştirmeye yönelik faaliyetler ile birleştirerek gerçekleştirecek yatırımlar için bölge genelinde birçok destek ve teşvik mevcuttur. Raporun detaylarında da görüleceği üzere bu destek ve teşvikler ile yapılacak yatırımlar hem bölgeye büyük avantajlar sağlarken hem de yatırımcıya büyük kazançlar sağlayacaktır.