Diğer Raporlar

TRC3 Bölgesi'nde faaliyet gösteren Dicle Kalkınma Ajansı, 5449 sayılı Kanun'da verilen görevlerden; "bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak, yaptırmak, başka kişi, kurum ve kuruluşların yaptığı araştırmaları desteklemek" maddesine uygun olarak araştırma, analiz ve raporlama çalışmaları yapmaktadır.

 

Bu kapsamda, Batman Yatırım Destek Ofisi çeşitli çalışmalar hazırlayarak Batman'ın imkan ve potansiyelleri ile bazı sektörel ve tematik alanlarda mevcut durumunu kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, üniversite, STK ve işletmelerin bilgisine sunmaktadır.

Dicle Bölgesi Rekabet Analizi Raporu

Dicle Stratejik Gelişme Raporu

Dış Ekonomik Çevre Analizi

Batman Gümrük Raporu

Mazıdağı Fosfat İşletmesi Raporu

Bölgesel Kalkınma ve Girişimcilik