DUYURULAR AÇIK HİBELER

  • SİVİL TOPLUM SEKTÖRÜ YEREL STK’LAR HİBE PROGRAMI

    SİVİL TOPLUM SEKTÖRÜ YEREL STK’LAR HİBE PROGRAMI

    27 Temmuz 2017 Perşembe

    Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından 2014-2020 dönemini kapsayan IPA-II Katılım Öncesi AB Mali Yardım Aracı Sivil Toplum Alt Sektörü başlığı kapsamında uygulanacak olan “Yerel Sivil Toplum Kuruluşları (STK)” çağrı ilanına çıkılmıştır. (27 Temmuz 2017)