Eğitim


15 Yaş Üstü Nüfusun Eğitim Seviyeleri İtibariyle Dağılımı  


Kaynak: TÜİK, 2014


Okuryazarlık Göstergeleri, 2014


Kaynak: TÜİK


Okullaşma Oranı (%)


Kaynak: TÜİK, Örgün Eğitim İstatistikleri, 2014-2015


Eğitim Seviyesine Göre Okul, Şube, Öğretmen ve Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı


Kaynak: TÜİK, Örgün Eğitim İstatistikleri, 2014-2015

Batman Üniversitesi


Batman Üniversitesi Akademik Birimleri

 

Kaynak: Batman Üniversitesi, 2015


Batman Üniversitesi Mühendislik Bölümleri


Kaynak: Batman Üniversitesi, 2015


Batman Üniversitesi Öğrenci Sayıları (2014-2015)


Kaynak: YÖK


Batman Üniversitesi Öğretim Elemanı Sayıları (2014-2015)


Kaynak: YÖK, 2013

Batman Üniversitesi Tanıtım Filmi (2014)

Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü Kuşbakışı Görünüm