Eğitim Yapısı

15 Yaş Üstü Nüfusun Eğitim Seviyeleri İtibariyle Dağılımı  


Kaynak: TÜİK, 2014


Okuryazarlık Göstergeleri, 2014


Kaynak: TÜİK


Okullaşma Oranı (%)


Kaynak: TÜİK, Örgün Eğitim İstatistikleri, 2014-2015


Eğitim Seviyesine Göre Okul, Şube, Öğretmen ve Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı


Kaynak: TÜİK, Örgün Eğitim İstatistikleri, 2014-2015

Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü  
Adres     : Ziya Gökalp Mah. 1706. Sokak BATMAN
Telefon  : (0488) 280 72 00
Faks      : (0488) 280 72 78
Mail       : batmem@meb.gov.tr

Web     : batman.meb.gov.tr