Enerji

Türkiye’de enerji sektörü yaklaşık 10 yıldır yeniden yapılanma vizyonu ile liberalizasyon ve özelleştirme süreçlerini bir arada yaşamaktadır. 2001 yılında çıkarılan doğalgaz piyasası kanunu ve elektrik piyasası kanunu ile doğalgaz ve elektrik enerjisi üretiminde özel şirketlerin önü açılmıştır. Yine aynı yıl elektrik üretim, iletim, dağıtım, ticaretinden sorumlu kuruluşların ayrılması ve bağımsız düzenleyici kurum olan EPDK’nın kurulması ile özelleştirme ve liberalizasyon amaçlı düzenlemelerin altyapısı hazırlanmıştır. Ayrıca ülkemiz Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nın yayımladığı 2010 - 2014 Stratejik Plan’ı çerçevesinde maliyetleri düşürecek, birincil enerji kaynaklarındaki dışa bağımlılığı azaltacak, yerli ve yenilenebilir kaynaklardan sağlanan üretimi ve verimliliği artıracak hedefleri, uygulamaya dönüştürme gayesindedir.

ENERJİ RAPORU TAMAMINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.