ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE ORGANİK TARIMA BÜYÜK DESTEK

672 Hg
2016 Yılı Mali Destek Programları Sonuçları Açıklandı. (22 Mart 2017)

Ajansımızın GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) teknik desteği ile yürüttüğü “GAP Bölgesi’nde Sanayide Enerji Verimliliğinin Arttırılması Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı” ile “GAP Organik Değer Zinciri Pilot Projeler Mali Destek Programları” kapsamında alınan başvuruların mali ve teknik değerlendirmeleri tamamlanmış, Ajansımız Yönetim Kurulu tarafından destek almaya hak kazanan başarılı projeler listesi onaylanmıştır.

Değerlendirmeler sonucunda “2016 Yılı GAP Bölgesi’nde Sanayide Enerji Verimliliğinin Arttırılması Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı” kapsamında; Batman’dan 7 ve Mardin’den 3 proje olmak üzere toplam 10 proje destek almaya hak kazanmıştır.

“2016 Yılı GAP Organik Değer Zinciri Pilot Projeler Mali Destek Programları” kapsamında Şırnak’tan 2, Mardin, Batman ve Siirt’ten 1’er proje olmak üzere toplam 5 proje destek almaya hak kazanmıştır.

Program sonuçlarına göre Batman ilimiz başarılı bulunan toplam 8 proje ile, bölgemizde Ajansımız 2016 Yılı Mali Destek Programlarından en fazla kaynak çekmeyi başaran il olmuştur. Projelerin uygulanması sonucu ilimizde enerji verimliliği ve organik tarıma yönelik 2,5 milyon TL tutarında yatırım yapılmış olacak ve Ajansımız tarafından bu projelere yaklaşık 1,3 milyon TL destek sağlanmış olacaktır.

Batman'da enerji verimliliği konusunda başvuru yapılan 8 KOBİ projesinden 7’si destek almaya hak kazanmıştır. Destekler ile Batman’daki sanayi işletmelerinin enerji maliyetlerinin verimlilik artırıcı tedbirlerin uygulanması yoluyla düşürülerek, işletmelerin rekabet edebilirliklerinin arttırılması ve enerji verimliliği uygulamalarının bölgede yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

GAP Bölgesi’nde organik tarım değer zincirinin geliştirilmesi ve organik ürün sektöründeki tüm ilgili aktörler arasında sürdürülebilir nitelikte bölgesel, ulusal ve uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla yürütülen programa Batman Belediyesi tarafından yapılan proje başvurusu başarılı bulunmuştur.

Söz konusu destekten yararlanma hakkı, sözleşmenin taraflarca imzalanmasından sonra doğacaktır. Sözleşmeler, başvuru sahiplerine yapılacak yazılı bildirimi müteakip 10 (on) iş günü içinde imzalanır. Bu süre zarfında sözleşme imzalamak üzere Ajansa başvurmayan başvuru sahipleri söz konusu destekten feragat etmiş sayılır. Sözleşme imzalamak için, yapılacak yazılı bildirimde talep edilen belgeler tamamlandıktan sonra Ajansımızdan randevu alınması önemle rica olunur.

2016 Yılı Mali Destek Programları kapsamında sağlanacak desteklerin bölgemizin kalkınmasına önemli katkılar sağlamasını temenni ederiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Sanayide Enerji Verimliliğinin Arttırılması Pilot Uygulamaları Mali Destek Program Sonuçları için tıklayınız.

Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Program Sonuçları için tıklayınız.