GENÇ ÇİFTÇİ HİBE BAŞVURULARI BAŞLADI

Adsız

Merakla beklenen 2017 Genç Çiftçi Projesi Resmi Gazete'de yayınlandı. (10 Nisan 2017)

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca "Tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve genç kırsal nüfusun istihdamına katkı sağlayacak kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik" uygulanan, “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı” doğrultusunda çıkarılan Tebliğ (Tebliğ No: 2017/10) 31 Mart 2017 tarihli ve 30024 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 2017 yılı Tebliği uyarınca hazırlanan Uygulama Rehberine göre, bu projeden yararlanacak olan genç çiftçiler, Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerine hiçbir masraf yapmadan bizzat başvurabilecekler.

Buna göre başvurular 7 Nisan tarihinde başlayacak olup; 5 Mayıs 2017 tarihine kadar devam edecektir. Köye dönüş yapmak isteyen veya köyünde tarımsal faaliyet yapmak isteyen 18-40 yaş arası gençler; 30 bin TL hibe için ön başvurularını “ https://gencciftci.tarim.gov.tr” adresinden gerçekleştireceklerdir. Konu ile ilgilenen genç çiftçilere konu hakkında her türlü bilgilendirme İl ve İlçe Müdürlüklerinde görevli personeller tarafından verilmektedir.

Genç Çiftçilere 30 Bin TL Hibe Desteği Verilecek Proje Konuları

Hayvansal üretime yönelik destekleme projeleri kapsamında;

-Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, tesis yapımı ve hayvan alımı,

-Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, tesis yapımı ve hayvan alımı,

-Arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği,

-Kanatlı yetiştiriciliği ve tesis yapımı,

-İpekböceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı.

Bitkisel üretime yönelik destekleme projeleri kapsamında;

-Kapama meyve bahçesi tesisi,

-Fide, fidan, iç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği,

-Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği,

-Kültür mantarı üretimi.

Yöresel ürünler ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik destekleme projeleri kapsamında;

-Çok yıllık tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi,

-Coğrafi işaretli, organik veya iyi tarım uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretim,

-Coğrafi işareti olan gıdaların üretimi.


Projelerle ilgili başvurular 7 Nisan 2017 Cuma günü başlayıp, 5 Mayıs 2017 Cuma günü saat 17:00’da sona erecek. Başvurularda izlenmesi gereken yol ve uygulamalar geçen yıl ile aynı olacak. Ön başvurular, çiftçilerimiz tarafından hiçbir harcama yapılmaksızın, “ https://gencciftci.tarim.gov.tr” internet adresi üzerinden, kesin başvurular ise yerleşim biriminin bağlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine şahsen yapılacak. Başvurular, illerde vali veya vali yardımcısının başkanlığında kurulacak komisyonlar vasıtasıyla değerlendirilecek.

Değerlendirme sonunda belirlenen genç çiftçilerle hibe sözleşmeleri, GTHB il ve ilçe müdürlüklerince imzalanacak ve projelerin uygulanmasına başlanılacak.

Hibe desteğinden faydalanacak çiftçilerde, Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 41 yaşından gün almamış, ücretli çalışan, gerçek ve basit usulde vergi mükellefi, daha önceden Bakanlığın diğer hibe programından faydalanmış olmamak şartı aranacak.

Genç Çiftçi Adaylarında İstenilen Şartlar

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

-Bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, 41 yaşından gün almamış olmak,

-Okur-yazar olmak,

-Başvuru tarihi itibarıyla ücretli çalışan olmamak,

-Başvuru tarihi itibarıyla örgün eğitime devam ediyor olmamak,

-Başvuru tarihi itibarıyla Katma Değer Vergisi (KDV), gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmamak,

-Hayvansal üretime yönelik, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, tesisi yapımı ve hayvan alımı konulu proje başvuruları için bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 15 adet büyükbaş veya 50 adet küçükbaştan fazla hayvan sahibi olmamak,

-Arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği konulu proje başvuruları için bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 50 adetten fazla arılı kovan sahibi olmamak,

-5/4/2016 tarihli ve 29675 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/16) kapsamında; hibeden faydalanmış, hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazandığı halde sözleşmeyi imzalamamış, hibe sözleşmesi iptal edilmiş veya genç çiftçi proje değerlendirme komisyonunca başvurusu reddedilmiş olmamak,

-Aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmış olmamak,

-Bu maddenin (ç), (e), (f), (g), (ğ) ve (h) bentleri hükümlerine tabi kişilerin eşi olmamak.


Başvuru Yerleri ve İstenilecek Belgeler

-Ön başvurular, “ https://gencciftci.tarim.gov.tr ” uzantılı yazılım üzerinden yapılır.

-Kesin başvurular, genç çiftçilerin proje uygulayacağı kırsal alanda ikamet ettiği veya ikamet etmeyi taahhüt ettiği yerleşim biriminin bağlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine şahsen yapılır.


Kesin başvuru aşamasında aşağıdaki belgeler istenir:

-Nüfus cüzdanı fotokopisi,

-Ücretli çalışmadığına dair kendisine ve eşine ait Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan alınan belge,

-Başvuru dilekçesi,

-Proje tanıtım formu,

-Taahhütname,

-Diploma sureti veya okur-yazarlık belgesi.


Hibe sözleşmesi aşamasında aşağıdaki belgeler istenir:

-Yatırımı yapacağı yerde ikamet ettiğine dair belge,

-Yatırım yerine ait mülkiyet belgesi ya da kira sözleşmesi.


Başvuru yapan genç çiftçilerden istenecek diğer belgeler ve tanzim edilmesi gereken formlar bu Tebliğ ve ilgili mevzuat kapsamında Bakanlık tarafından hazırlanacak uygulama rehberinde belirtilir.

2016 yılında Türkiye genelinde yaklaşık 15.000 genç çiftçiye çeşitli projeleri karşılığı olarak 450 milyon TL'lik hibe kullandırıldı. Bu bütçenin 337 milyon TL'si büyükbaş/küçükbaş hayvancılık projelerinde, 68 milyon TL'si arıcılık ve kanatlı projelerinde, 45 milyonu ise bitkisel üretim projeleri için kullandırıldı.

Hayvancılık projeleri kapsamında; 8.514 genç çiftçiye kişi başı 6 adet olmak üzere toplam 51.084 büyükbaş hayvan ve 2.680 genç çiftçiye ise kişi başı 40'ar adet olmak üzere 107.200 adet koyun/keçi teslim edildi. Arıcılık ve kanatlı projeleri kapsamında 2.264 genç çiftçiye 68 milyon TL ve bitkisel üretim projeleri kapsamında 1.520 genç çiftçiye 45 milyon TL hibe verildi.

Batman’da ise 2016 yılı için 130 adet hayvancılık, 45 adet bitkisel ve diğer konulu olmak üzere toplam 175 adet proje Tarım Bakanlığınca uygun bulunarak, bu projeler için 5,3 milyon TL hibe verilmiştir.

2017 yılı için ise programın bütçesi 483 milyon TL olarak belirlenmiş olup, 16.100 genç çiftçimize hibe desteği verilecek. Bu bütçenin 330 milyon TL'lik kısmının en az 11 bin genç çiftçiye büyükbaş/küçükbaş hayvancılık projelerine göre verilmesi planlanıyor. Bu kapsamda genç çiftçilere en az 51 bin büyükbaş ve 100 bin küçükbaş hayvan dağıtılacak. Bu hayvanlar geçen yıl olduğu gibi yine TİGEM tarafından temin edilecek.

Bütçenin diğer kısmı ise ana hatlarıyla ağıl ve ahır yapımı ile arıcılık, kanatlı, ipekböceği yetiştiriciliği, meyvecilik, seracılık ile tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği konularında verilecek.

Bu yıl, diğer yıldan farklı olarak tesis yapımı konusu da projeler içerisinde yer alacak ve genç çiftçilerin finans ihtiyacını gidermek amacı ile Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından daha etkin kredi kullanımı ve anahtar teslim proje gerçekleştirmeleri sağlanacak.

Projeler, uygulamanın her aşamasında Tarım Bakanlığının ilgili birimleri tarafından takip ve kontrol edilecek.

Tebliğ

Uygulama Rehberi ve Ekleri

Yardım Dokümanı