Hayvancılık

Yeterli ve dengeli beslenmede önemli rolü bulunan hayvancılık sektörü, ulusal geliri ve istihdamı artırması, et, süt, tekstil, deri, kozmetik ve ilaç sanayi dallarına ham madde sağlaması ve istikrarlı kalkınmaya katkıda bulunması açısından kritik öneme haizdir. Hayvancılık kırsal alandaki açık ve gizli işsizliği azaltmak, göç dalgalarını ve bunun ortaya çıkardığı sosyal sıkıntıları azaltmak ve önlemek gibi önemli ekonomik ve sosyal fonksiyonlara sahiptir.

Bu kapsamda Dicle bölgesinin hayvancılık potansiyeli ve mevcut durumu raporda detaylı bir şekilde analiz edilmiştir. Raporda Dicle bölgesi hayvansal üretim verileri, mevcut hayvan varlığı, hayvancılık destekleri ve hayvancılık işletme bilgileri yer almaktadır. Sadece et üretimi ile sınırlı kalınmayıp, süt, bal, yumurta gibi hayvansal ürünlere yönelik istatistiklere de yer verilmiştir.

Türkiye’de hayvansal ürün üretiminin yeterli düzeyde olmayışı ithalata ve kaçakçılığa yol açmakta ve bu sebeple yurt içi üretimi engellenmektedir. Türkiye’de kişi başına hayvansal protein üretiminin; dünya ortalamasının altında, Avrupa Birliği ortalamasının da üçte birinden az olması, Türkiye’de hayvancılığa verilmesi gereken önemi gözler önüne sermektedir. Bu sebeple raporda yer alan üretim ve mevcut hayvan varlığı istatistikleri, alınması gereken önlemlere işaret etmektedir.

HAYVANCILIK RAPORUNUN TAMAMINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.