Kalkınma Kurulu

Ajansın danışma organı olan Kalkınma Kurulu, TRC3 Bölgesi; (Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak) yerel yönetim birimleri, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden olmak üzere toplam 100 kişiden oluşur. Bölgenin sorunlarını ve fırsatlarını değerlendirme konusunda tavsiye kararları verir.