Kalkınma Kurulu Üyeleri

Ajansın danışma organı olan Kalkınma Kurulu, TRC3 Bölgesi; (Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak) yerel yönetim birimleri, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden olmak üzere toplam 100 kişiden oluşur. Bölgenin sorunlarını ve fırsatlarını değerlendirme konusunda tavsiye kararları verir. 

Kurul Temsilcileri


Toplantı Karar Tutanakları


Toplantı Sonuç Bildirileri