Maden

Bölgemizde yaşanan güvenlik sorununun yarattığı etki giderek azalmakta, bölgede yeni bir sayfa açılması için olumlu bir süreç yaşanmaktadır. Mezkûr sorunun gölgesinde geçen 30 yılda bölgenin birçok konuda geri kaldığı tüm istatistikî tablolar ve bölgesel göstergelerde açıkça görülmektedir. Yeni bir döneme başlarken geçmişte ölmeye yüz tutan alanların canlandırılması, bölgede atıl kalan potansiyellerin baştan tetkiki ve geçmişin çok boyutlu bir muhasebesini yapmak kaçınılmazdır.

Asya ve Avrupa anakaralarının kesişme noktasındaki Anadolu, yeryüzünü şekillendiren orojonez ve epirojonez hareketler sonucunda zengin maden yataklarına sahip olmuştur. Bölgemizdeki zengin yer altı ve yerüstü kaynaklarının düşük maliyetle işlenebilmesi ve çok çeşitli kullanım alanların olması önemli bir avantajdır. Bölgemizde bulunan maden kaynaklarının işlenerek değerlendirilmesi bölgenin kalkınması için de birincil önem arz etmektedir.

Bölgemizde başta belirtilen sıkıntılar nedeniyle, maden tektik ve arama çalışmaları da askıya alınmıştır. Bölgenin maden potansiyeli ve rezervleri hakkında en güncel bilgiler dahi bizi 20-30 yıl gerideki verilere götürmektedir. Ülkemizde bu sahadaki inisiyatifi bölgenin yer altı ve yerüstü zenginliklerini tetkike yönelik kapsamlı bir jeoloji ve maden mühendisliği çalışması yapılması için harekete geçmesi bu raporun öncelikli amaçlarındandır.

Raporumuzda TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) bölgesindeki yer altı ve yerüstü kaynaklarının tespitine ilişkin çalışmalardan ve saha ziyaretleri ile 2 Nisan 2010 tarihinde Mardin’de düzenlenen “TRC3 Bölgesi Yer altı ve Yerüstü Zenginlikleri Çalıştayı” ndan elde edilen bilgiler derlenmiştir. Çalışmada asfaltit, bakır, barit, fosfat, jeotermal kaynaklar, kil-alçıtaşı-jips, krom, petrol-doğalgaz, uranyum, silisyum ve bazalt madenlerine yer verilmiştir.

MADEN RAPORUNUN TAMAMINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.