Madencilik

Batman ili şu ana kadar yapılan çalışmaların ışığı altında petrol haricinde diğer maden yatakları bakımından fakir bir ilimizdir. İlde sınırlı sayıda metalik ve endüstriyel hammadde yatak ve zuhurları bulunmaktadır. Mevcut maden çeşitleri barit, demir ve tuğla-kiremit hammaddeleri olarak sayılabilir. Bunlar Merkez ve Sason ilçelerinde yer almaktadır. Sason ilçesi Örenağıl sahasındaki barit zuhurları düşük tenörlü olup % BaSO4 içeriği 13.5’tir ve zuhurun görünür+muhtemel rezervi 288.000 tondur. Ayrıca sahada % 34 Fe2O3, % 3.5 Mn, % 19 SiO2 ve % 0.57 S tenörlü 14.800.000 ton siderit rezervi de tespit edilmiş olup, geçmiş yıllarda cevher üretilmiştir. 1976 yılında Batman ilinde gerçekleştirilen etütler sonucunda, Girbereşk Köyü ve civarında yayılım gösteren killerin yaklaşık 3 milyon ton üzerinde jeolojik rezerve sahip olduğu ve direk olarak veya taban milleri ile karışım yapılarak kullanılmasının mümkün olduğu belirlenmiştir.


Güneydoğu Anadolu Bölgesi jeolojik özellikleri nedeniyle endüstriyel hammadde oluşumları için uygun ortamlar içermektedir. Bu nedenle Genel Müdürlüğümüzün son yıllarda bu bölgede endüstriyel hammadde aramalarına yönelik projeler yürütmüştür. Ayrıca Batman-Siirt arasında Türkiye’nin önemli alçıtaşı yatakları mevcuttur. Buradaki alçıtaşı yataklarının çoğu halen özel şirketler tarafından işletimekte olup, 1. kalite olan alçıtaşları her sektörde kullanılmaya uygun özelliklere sahiptir. Ayrıca Gerçüş ile Hasankeyf ve Batman ile Diyarbakır arasında da önemli çimento hammaddeleri kaynakları bulunmaktadır.


Genel Müdürlüğümüzün il ve yakın çevresinde jeotermal enerji aramalarına yönelik yaptığı çalışmaları sonucunda ise Kozluk-Taşlıdere jeotermal alanında 83°C sıcaklık ve 16 lt/sn debiye sahip jeotermal kaynak ortaya çıkarılmıştır.


BARİT (Ba)

Sason-Tizi (Örenağıl) sahası

Tenör :%13.5 BaSO4

Rezerv :288.080 ton görünür+muhtemel rezerv.

Sason-Tizi-Köşekköyü sahası

Tenör :% 63.5 BaSO4. Yatak limonit minerali de içermektedir.

Rezerv :877.500 ton görünür+muhtemel rezerv.

 

DEMİR (Fe)

Sason-Tizi (Örenağıl) sahası

Tenör :% 34 Fe2O3, % 3.5 Mn, % 19 SiO2 ve % 0.57 S

Rezerv :14.802.560 ton görünür+muhtemel siderit rezervi tespit edilmiştir. Geçmiş yıllarda

cevher üretilmiştir.

 

TUĞLA-KİREMİT (TğKi)

Merkez-Girbereşk Köyü sahası

Kalite :İyi

Rezerv :3.000.000 ton jeolojik rezerv.