Neden? Yatırım Yapmak İçin Nedenler

 

CAZİBE MERKEZİ

Bölgenin Cazibe Merkezi
Batman ilinin yer aldığı Mezopotamya Bölgesi, pek çok kültürün varlığına tanıklık etmiş, İpek Yolu üzerindeki konumuyla tarihin her safhasında ticari önemini korumuş, medeniyetlerin gelişip yayılmasında bir köprü görevi görmüştür. Dicle'nin aktığı topraklarda doğal ve tarihi zenginlikleriyle geçmişini koruyan Batman, sosyal ve ekonomik göstergelerde kat ettiği mesafe ile de bölgede bir cazibe merkezi durumundadır.

Dicle Nehri ile onun kolları Batman ve Garzan Çayları arasındaki havzada kurulmuş olan Batman'ın; doğusunda Siirt ve Bitlis, kuzeyinde Muş, batısında Diyarbakır, güneyinde Mardin bulunmaktadır.

Batman ili kara, hava ve demiryollarıyla düzenli bir ulaşım sistemine sahiptir. Modern bir havaalanına sahip Batman'dan; Ankara ve İstanbul'a haftanın her günü uçuş seferleri bulunmaktadır. Karayolları açısından Batman'ı Şanlıurfa'ya bağlayan toplam 300 km'lik yolun % 95'i duble yol şeklindedir. Haydarpaşa -Kurtalan DDY hattı Batman İl Merkezi'nden geçmekte, nakliye ve yük taşımacılığında Batman'a avantaj sağlamaktadır.

BÜYÜYEN VE GELİŞEN ŞEHİR

Kabuğuna Sığmayan Şehir
Batman'ın nüfusu 2010 yılı itibariyle 510.200 kişidir. Batman'da 2009-2010 yılları arasındaki nüfus artış hızı Türkiye'nin nüfus artış hızından fazladır. Batman'ın nüfusu bu dönemde binde 24,2 oranında artmıştır ve Batman bu dönemde en yüksek oranda nüfus artış hızı kaydeden 16. il olmuştur. Batman %73 ile şehirleşme oranı açısından %76 olan Türkiye ortalamasına yakın bir değere sahiptir.

Batman genç bir nüfus yapısına sahiptir. Genç nüfus olarak tanımlanan 15-24 yaş grubu toplam nüfusun %21'ini oluşturmaktadır.

Batman göç alan bir ildir. Binde 2,96 oranı ile Batman, net göç hızına göre en çok göç alan 20'nci ildir. Batman aynı zamanda GAP Bölgesi'nin de net göç hızı pozitif olan tek ili konumundadır.

KAZANDIRAN ŞEHİR

Ölçek Büyüyor, Firmalar Gelişiyor
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yeni yatırımlar için cazibe konumunda olan Batman'da mevcut işletmeler hızla büyüyor ve daha çok istihdam sağlıyor. 2000-2010 yılları arasında 100 kişiden fazla istihdam sağlayan işyeri sayısı 3'den 22'ye; 40-100 kişi arası istihdam sağlayan işyeri sayısı 2'den 62'ye yükselmiştir. Aynı dönemde 40 kişiden fazla istihdam sağlayan işletmelerde istihdam edilen kişi sayısı 864'den 7.129'a yükselmiştir.

Yandaki tabloda 2000-2010 yılları arasında Batman'da yatırımları bulunan işletmelerin istihdam büyüklüklerindeki gelişmeyi görebilirsiniz.

PAZARIN ORTASI

  • Mesafe Haritası

    Mesafe Haritası

Pazarın Ortası
Batman ilinde üretimi gerçekleştirilen veya gerçekleştirilecek yatırımlarla birlikte elde edilecek ürünlerin piyasada pazar sorunu yaşamaması, Batman'ın en önemli avantajıdır. Üretimlerin birçoğu iç pazara yetmemekle birlikte, yakın dış pazarımız olan Suriye ve Irak'ın taleplerine de Batman'da üretim yapan işletmeler tarafından yanıt verilmektedir. Ajansımız tarafından 2010 yılında sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmalar ile gerçekleştirilen Yatırım Ortamı Anketi sonuçlarına göre Batman'da firmaların pazar sorunu yaşamadıkları, ürünlerin iç pazarda tüketildiği ve kapasite arttırma durumunda ürünlerin kolaylıkla yurtdışı pazarlarına satılabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Batman ulaşım alanında; havayolu, demiryolu ve karayolu olmak üzere alternatif imkanları beraberinde sunar. Batman Havaalanı şehir merkezine 7 km mesafededir. Ülkemizin dış ticaretinde stratejik öneme sahip Mersin ve İskenderun limanları, demiryolu ve karayolu ile Batman'a bağlanmaktadır. Ortadoğu ve Asya pazarı için merkezi konumda bulanan Batman'ın bazı önemli merkezlere uzaklığı yan taraftaki haritada gösterilmiştir.

YATIRIMCIYA DESTEK VAR

Yatırımcıya Destek Var
Batman'ın dahil olduğu TRC3 Bölgesin'den sorumlu olan T.C. Dicle Kalkınma Ajansı'nın 2010 yılı mali destek programından; Batman ilinde faaliyet gösteren 17 işletme 4 Milyon 458 Bin TL hibe desteği kazanmıştır.

17 işletmenin gerçekleştireceği toplam yatırım miktarı yaklaşık 12 Milyon TL'dir.
Yaklaşık 300 kişilik yeni istihdam alanı oluşacak,
1 milyon yeni müşteriye ulaşılacak,
65 yeni ürün üretilecek,
89 yeni bayi kurulacak,
3 Milyon TL ek ihracat artışı sağlanacaktır.

Kalkınma Ajans'nın desteğini ve personelini yanında bulan Batman yatırımcıları, hayal ettikleri projeleri birer birer hayata geçirmekte ve Batman'ın büyümesine ve kalkınmasına katkı sağlamaktadırlar.

YATIRIMA TEŞVİK VAR

Yatırıma Teşvik Var
Ulusal Teşvik Programı kapsamında, Batman'da gerçekleştirilen yeni yatırımlar; KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, faiz desteği, yatırım yeri tahsisi imkânlarından faydalanabilmektedir.

KDV muafiyeti
Gümrük vergisi muafiyeti,
Yüzde 90 oranında vergi indirimi,
7 yıl boyunca sigorta primi işveren hissesi desteği,
Bedelsiz Yatırım yeri tahsisi

GÜVEN VEREN HUZURLU ŞEHİR

Yatırım da Yatırımcı da Güvende
Ajansımızın 2010 yılı içerisinde gerçekleştirdiği ve Batman ilinde yatırımları bulunan işadamlarına yapılmış olan Yatırım Ortamı Anketi sonuçları, Batman'ın yatırımlar açısından güvenli bir il olduğunu ortaya koymaktadır. Yatırım sahibi iş adamlarımız, güvenlik sorunu yaşamamakta, yatırımları önünde engel olarak değerlendirmemektedir.

HAZIR NİTELİKLİ İŞGÜCÜ

  • Nitelikli İşgücü

    Nitelikli İşgücü

Nitelikli İşgücü Olan Çalışkan Şehir
Batman'a ait işsizlik oranı (%13,5), Türkiye geneli işsizlik ortalaması olan %14 rakamının altındadır. Genç ve dinamik bir nüfus yapısına sahip olan Batman, yatırımların ihtiyacı olan işgücünün karşılanması konusunda yatırımcılara önemli fırsatlar sunmaktadır.

Batman'a ait işsizlik oranı (%13,5), Türkiye geneli işsizlik ortalaması olan %14 rakamının altındadır. Genç ve dinamik bir nüfus yapısına sahip olan Batman, yatırımların ihtiyacı olan işgücünün karşılanması konusunda yatırımcılara önemli fırsatlar sunmaktadır.

2010-2011 yılı öğretim kayıtlarına göre Batman ili genelinde bulunan 10 adet Teknik ve Meslek Lisesin'de toplam 7.145 öğrenci bulunmaktadır. Bilgisayarlı Muhasebe, Bilişim Teknolojileri, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Pazarlama ve Satış Elemanı gibi bölümler ticaret liselerinde bulunmakta, Mobilya ve Dekorasyon, Elektrik ve Elektronik, Motor Teknolojisi, Bilişim Teknolojileri, Makine Teknolojisi, Kimya Teknolojisi gibi bilimler endüstri ve meslek liselerimizde okutulmaktadır. Teknik ve Meslek Liselerinde öğretim görmekte olan öğrenciler, gelişmekte olan Batman ekonomisinin ihtiyacı olan nitelikli personel ihtiyacını karşılayabilecek durumdadır.

28 Mayıs 2007 tarihinde kurulmuş olan Batman Üniversitesi'nde 2009 yılı itibari ile 97 Öğretim Görevlisi bulunmaktadır. Hali hazırda, Fen Edebiyat, Mühendislik•Mimarlık, Teknik Eğitim, İktisadi ve İdari Bilimler, Güzel Sanatlar ve Teknoloji fakültesinden oluşan, Fen ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu, Sağlık Yüksek Okulu, Batman Meslek Yüksek Okulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu birimleriyle eğitim ve öğretime devam etmektedir. 2009 yılı kayıtlarına göre Batman Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenci sayısı 2629'dur. Batman Üniversitesi, yatırımcıların teknik ve idari personel ihtiyacının karşılanması açısından önemli bir fırsattır.