Personel

Batman Yatırım Destek Ofisi'nde görevli 1 Koordinatör ve 1 Uzman olmak üzere toplam 2 personel bulunmaktadır.

Adı-Soyadı

Unvanı

Üniversite

Bölüm

E-mail

Hasan Burak YAVAŞ

Koordinatör

Gaziantep Üni.

Gıda Mühendisliği (İng.)

hburak.yavas@dika.org.tr

İbrahim ERİN

Uzman

Gaziantep Üni.

Gıda Mühendisliği (İng.)

ibrahim.erin@dika.org.tr