RAPORLAR ARAŞTIRMA

Ajansımız, TRC3 Bölgesi'nin sosyal ve ekonomik gelişmişliğini artırmaya yönelik bölge planlama ve araştırma çalışmalarını, 5449 sayılı  alkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun “…yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak…” hükmü doğrultusunda yürütmektedir.

2014 - 2023 dönemini kapsayan bölge planı hazırlık çalışmaları, Ajans Yönetim Kurulu’nun yönlendiriciliğinde ve Genel Sekreterliğin koordinasyonunda, Bölge’deki bütün paydaşların katılımıyla 2012 - 2013 yılları boyunca kapsamlı bir şekilde yürütülmüştür. Yeni dönem bölge planı, Bölge’nin sosyal ve beşeri sermayesini, iktisadi ve kurumsal yapılar ile rekabet üstünlüğü bulunan alanları tahlil ederek, Bölge’deki ortak kalkınma bilincini yükseltip doğal, beşeri ve sosyal kaynakların, bölgesel dinamizmi destekleyerek, Bölge'ye azami katma değeri üretecek alanlara sevk edilmesini sağlamak amaçlarıyla, stratejik ve katılımcı bir yaklaşımla hazırlanmıştır.