Sağlık Hizmetleri

Yataklı Sağlık Kurumları Kapasiteleri

2014 yılı verilerine göre Batman’da 5 adet kamu ve 5 adet özel sektör hastanesi 1.009 hastane yatağı ile hizmet sunmaktadır.

 BATMAN, 2014   Kamu   Özel   Toplam 
 Hastane Sayısı 5 5 10
 Yatak Sayısı 653 356 1.009
 Onbin Kişiye Düşen Yatak Sayısı  12 6 18


Sağlık Personeli Sayıları

 2014   Uzman Hekim  Pratisyen 
Hekim 
Toplam Hekim Diş Hekimi   Eczacı   Hemşire   Ebe   Diğer 
 Batman  304 321 625 78 122 850 282 938


Kamu Hastaneleri Hizmet Değerlendirmesi

 2014  Yatak Sayısı   Uzman Hekim Sayısı   Pratisyen Hekim Sayısı   Muayene Sayısı   Acil Muayene Sayısı   Acil Muayane Oranı (%)   Yatan Hasta Sayısı   Yatan Hasta Oranı (%) 
 Batman Bölge Devlet Hastanesi  350 122 22 979.133 298.124 30,5 24.198 2,5
 Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 162 36 13 395.679 200.308 50,6 23.661 5,9
 Kozluk Devlet Hastanesi 72 14 11 172.840 78.684 45,5 4.972 2,9
 Sason Devlet Hastanesi 44 5 8 85.535 34.640 40,5 2.141  2,5 
 Gercüş Devlet Hastanesi 25 3 8 48.283 28.114 58,2 1.169 2,4
 TOPLAM 653 180 62 1.681.470 639.870 38,1  56.141  3,3 


Kamu Hastaneleri Doktor, Hemşire ve Ameliyat Sayıları

 2014   Cerrahi Uzman Hekim  Dahili Uzman Hekim  Diğer Uzman Hekim  Toplam Uzman Hekim   Pratisyen Hekim  Yüzbin Kişiye Düşen Hekim Sayısı  Hemşire ve Ebe Sayısı Yüzbin Kişiye Düşen Hem.+Ebe Sayısı  Ameliyat Sayısı
 Batman  67 100 13 180 62 43,6 593 106,3 18.101


Kamu Hastaneleri Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri

 2014  Diş Hekimi 
Sayısı
 Ünit 
Sayısı 
 Hasta 
Sayısı
 Poliklinik 
Sayısı
 Batman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi  30 47 159.288 208.885
 Gercüş Devlet Hastanesi 1 1 2.607 2.607
 Sason Devlet Hastanesi 1 1 3.660 2.198
 TOPLAM 32 47 165.555 208.885


Kamu Hastaneleri Diyaliz Hizmetleri

 2014  Merkez Sayısı  Cihaz Sayısı  Hasta Sayısı Cihaz Başına Hasta Sayısı Yüzbin Kişiye Düşen Cihaz Sayısı  Özel Hastane Cihaz Sayısı  Yüzbin Kişiye Düşen Cihaz Sayısı (Toplam)
 Batman  3 32 83 3 6 30 11,1

 

Özel Sağlık Kurumları

 BATMAN, 2015 Yatak 
Sayısı
 Hekim 
Sayısı 
 Dünya Hastanesi 213 41
 Medical Park Hastanesi 110 39
 Zilan Hastanesi 105 15
 Yaşam Hastanesi 75 24
 Batman Hastanesi 67 30
 Farabim Hastanesi 27 10
 TOPLAM 597 159

Kaynak: TÜİK, Sağlık Bakanlığı, Batman İl Sağlık Müdürlüğü

Batman İl Sağlık Müdürlüğü
Adres     : Kültür Mahallesi Üniversite Caddesi BATMAN
Telefon  : (0488) 213 90 75
Faks      : (0488) 214 97 96
Mail       : batman@saglik.gov.tr

Web     : www.batman.ism.saglik.gov.tr

Batman Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Adres     : Gültepe Mah. Demokrasi Bulvarı Eski Devlet Hastanesi Ek Binası No:1 BATMAN
Telefon  : (0488) 221 02 85
Faks      : (0488) 221 09 74
Mail       : khb.72@saglik.gov.tr

Web     : batman.khb.saglik.gov.tr