Sanayi

Ülkelerin refah seviyesine ulaşabilmelerinde en önemli ekonomik faaliyet olan sanayi; iletişim ve bilgi işlem teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, ulaştırma, taşımacılık ve lojistik imkânlarındaki artış, Dünya Ticaret Örgütü, Avrupa Birliği gibi uluslararası/üstü kurumların politika ve uygulamaları sonucu serbestleşen ticaret ve Çin ve Hindistan gibi ucuz işgücü maliyeti avantajına sahip ülkeler nedeniyle küresel rekabetin giderek arttığı bir alan olmuştur. Bu yeni süreçte, emek yoğun, sermaye yoğun, teknoloji yoğun ve bilgi yoğun sanayilerin hem üretim yerlerinde hem de katma değerlerinde değişimler meydana gelmekte ve bu değişimler, ülkelerin sanayileşmiş, sanayileşen ve sanayileşme potansiyeli olan ülkeler olarak dünya ekonomisinde rekabet etmelerini zorunlu kılan bir ortam yaratmaktadır. Bu ortamda rekabet gücüne sahip olabilmek için ise artık yalnızca üretim verimliliği yetmemekte, ülkelerin bilim ve teknoloji politikaları, sanayi işletmelerinin Ar-Ge ve inovasyon kapasiteleri, satış ve pazarlama gibi unsurlar belirleyici olmaktadır.

1990’lı yıllardan itibaren imalat sanayiinde yüksek katma değer yaratan sektörler emek yoğun sektörlerden bilgi yoğun sektörlere doğru bir kayma göstermektedir. Söz konusu yüksek katma değer sağlayan bilgi yoğun bu sektörler, emek yoğun sektörlere göre teknoloji kapasitesi yüksek, işgücü kaliteli ve dolayısıyla rekabet gücü de daha yüksek olan sektörler olmaktadır. Bu nedenle, günümüzde, ülkelerin sanayileşmiş ülke aşamasına gelebilmesi için imalat sanayii içinde emek ve sermaye yoğun sektörlerin payının değil teknoloji ve bilgi yoğun sektörlerin payının fazla olması gerekmektedir.

SANAYİ RAPORUNUN TAMAMINA ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.