Sason

Sason İlçesinin eski adı “Kabilceviz”dir. Kelime anlamı cevizi bol anlamına gelmektedir. Cumhuriyetten sonra Sason İlçesi Siirt Vilayetine bağlı bir kaza durumuna getirilmiştir. 1938 Kozluk İlçesi Sason’un bir bucağı iken bu tarihte ayrılarak İlçe statüsünü kazanmıştır. 16 Mayıs 1990 tarihli yasayla Batman İlçesinin vilayet olması nedeniyle, Sason İlçesi bu tarihte Siirt Vilayetinden ayrılarak yeni il olan Batman'a bağlanmıştır.

İlçemiz; güneydoğusunda Kozluk İlçesi, kuzeyinde Muş İli, kuzeydoğusunda Mutki İlçesi, batısında Kulp İlçesi ile çevrilmiştir. Alanı 661 Km2’dir İlçenin rakımı 980 m'dir. Alanın 636.050 dekarı dağlık, 6.000 dekarı yayla, 2.400 dekarı ova, 16.550 dekarı ise dalgalı arazidir. Yeryüzü  şekilleri içinde en fazla dağların yer aldığı İlçemizde, belli başlı yüksek dağlarımızdan Aydın Tepe (Mereto) 2.973 m, İlçemiz ile Muş İli arasında bulunan Subaşı Dağı (Zoveser) 2.706 m, İlçe merkezinin güneyinde Kuşaklı (Halkis) Dağı, 1.947 m, Heybeli Köyünün 4 km güneybatısında Taştepe (Golan) Dağı 1.473 m, Dağçatı Köyünün 6 km batısında Gökçekaradağ (Sintör) Dağı bulunmaktadır.

Sason ve Kayser Çayları İlçemizin belli başlı iki akarsuyudur. Bu akarsular Malabadi Köprüsü yakınında Kulp Çayı ile birleşerek Batman Çayı adı ile güneye doğru akar ve Dicle'ye  ulaşırlar. Kayser Çayı Sason-Kulp ilçeleri ve dolaysıyla Batman ve Diyarbakır  İllerinin de İdari  sınırlarını  belirleyen doğal bir sınır şeridi özelliği taşır.

İlçemizin iklimi geç Akdeniz İklimi ile Doğu  Anadolu’nun Karasal  İklimleri arasında bir geçiş iklimi özelliğini taşımaktadır. Yağışlı bir iklime sahip olan ilçemizde yıllık ortalama yağış 98 Kg/M2'dir. Kışlar genelde uzun ve sert geçmektedir. Yörenin karakteristik bitki örtüsü meşe ağacıdır.

İlçemiz Batman'ın kuzeyinde yer almaktadır. İlçemizin ulaşımı da Diyarbakır-Bitlis Karayolu ile Batman'dan-Kozluk ve Bitlis’e giden karayolu üzerindeki yol ayrımından gerçekleştirilmektedir. İlçemizin Batman’a olan uzaklığı 75 km'dir. Ayrıca ilçemizden Yücebağ Beldesi üzerinden tali yollar ile Diyarbakır Kulp ilçesi ile de ulaşım sağlanmaktadır. Yeni yapılan çalışmalar ile İlçemizden Muş ili ile Bitlis ili Mutki ilçesine ulaşılabilinecektir.

İlçemiz  uzun yıllar boyunca tarımsal alanda gerçekleştirilen faaliyetlerle ekonomik olarak ayakta durmaya çalışmıştır. 1970'li yılların sonunda ilçemizde kurulan  Tekel Tütün Yaprak İşleme Tesisi ile ilçemiz tarımda önemli bir ivme kazanmış ve 1990'lı yılların sonuna kadar ilçe ekonomisi ve tarım faaliyetleri bu çerçevede ilerlemiştir. Ancak işletmenin kapatılmasından sonra ilçe ekonomisi büyük bir durgunluk sürecine girmiş ve alternatif ürünlere yönelmeyi beraberinde getirmiştir.

İlçede geçmişten bu yana üretimi yapılan bal, ceviz ve çilek bu sürecin sonunda çıkar bir yol olmuş ve bu tarihten sonra  bu üç alanda tarımsal faaliyetler artırılmıştır. Bu faaliyetler çeşitli fonlar ve projeler aracılığı ile desteklenmiş ve üretim faaliyetleri artırılmaya başlanmıştır. Özellikle arıcılık alanında yöremizin zengin çiçek florasına sahip olması kovan sayısını her geçen gün artırmış ve üretimi geçmiş yıllar ortalamasının kat be kat üstüne çıkarmıştır.

Alternatif geçim kaynakları içinde hayvancılıkta her geçen gün rağbet görmektedir. Özellikle küçük baş hayvancılık yine çeşitli kaynaklardan elde edilen fonlar ve çeşitli projeler aracılığı ile desteklenmektedir.


SASON

Kürtçe İsmi

Kabilcevz

Kaymakam

Tekin DÜNDAR

Belediye Başkanı

Cuma UÇAR

Batman'a Uzaklık

68 km

Yüzölçümü

661 km2

Köy Sayısı

47

Bağlı Beldesi

Yücebağ

2015 Nüfusu

TOPLAM

29.908

Kadın

14.653

Erkek

15.255

Köy

18.555

Şehir

11.353

Bitkisel Üretim Alanı (hektar)

TOPLAM İŞLENEN

2.378

Ekilen

2.160

Nadas

83

Sebze Bahçesi

54

Bağ

55

Diğer Meyvelikler

26

Bitkisel Üretim (ton)

Buğday

18.985

Ceviz

800

Domates

372

Üzüm

225

Biber

342

Antep Fıstığı

120

Armut

112

Patlıcan

74

Çilek

2.750

Hayvan Varlığı (adet)

Büyükbaş (Yerli+Sığır+Manda)

8.879

Küçükbaş (Koyun+Keçi)

95.087

Kanatlı (Tavuk+Hindi+Ördek+Kaz)

8.905

Arılı Kovan

34.989

Coğrafi Yapılar

Mereto Dağı, Helkıs Dağı, Sason Çayı, Kayser Çayı

Eğitim

Okul/Kurum Sayısı

105

Derslik Sayısı

328

Öğrenci Sayısı

9.600

Öğretmen Sayısı

507

Sağlık

Devlet Hastanesi

1

Aile Sağlığı Merkezi Sayısı

3

Hekim Sayısı

9

Tarihi-Turistik Yerler

Sason Kalesi, Pertükan Kalesi, Beksi Kalesi, Kaya Manastırı

Sanayi Tesisi

Sason-Grup Tekstil

Sason Hazır Beton

Açıklama

Engebeli ve ormanlık araziye sahip ilçemiz ters lalesi, ceviz, bal ve çilek gibi ürünleri, farklı kültür ve inanç moziği ile ön plana çıkmaktadır.

 

Sason Kaymakamlığı
Adres   : Vali Haluk İmga Caddesi Sason / BATMAN

Telefon : (0488) 461 21 00
Web     : www.sason.gov.tr

Mail      : sason@icisleri.gov.tr

 

Sason Belediyesi

Adres   : Cumhuriyet Caddesi Sason / BATMAN

Telefon : (0488) 461 20 29
Web     : www.sason.bel.tr

Mail      : info@sason.bel.tr