İstatistikler

Batman'da Desteklenen SODES Projelerinin Bileşen Türüne Göre Sayıları

SODES BATMAN

Sosyal İçerme

Kültür, Sanat, Spor

İstihdam

TOPLAM

2008

16

20

6

42

2009

26

27

14

67

2010

26

9

12

47

2011

40

35

7

82

2012

39

24

7

70

2015

13

8

3

24

2008-2015

160

123

49

332