Tarım

Yerel kalkınma açısından Dicle Bölgesindeki en önemli potansiyel sektörlerin başında tarım sektörü gelir. Halkının önemli bir bölümünün tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlaması bölgede bu alanda yapılabilecek iyileştirme çalışmaları düzenleyici aktörler açısından önemli hale getirir. Arazi yapısı ve iklimi göz önünde bulundurulduğunda bölgede birçok tarımsal ürünün yetişebileceği rahatlıkla söylenebilir. Özellikle çayır ve mera alanların fazlalığı tarımla birlikte hayvancılık için önemli bir gelişme alanı yaratabilecek niteliktedir.

21. yüzyılda tarımın en önemli girdisi artık arazi değildir. Gelişmiş ülkeler topraksız alanda bitki için ideal yetişme şartları yaratarak klasik tarıma göre çok daha verimli sonuçlar alabilmektedirler. Her alanda olduğu gibi tarımda da modern yöntemlerin sürekli olarak yenilendiği günümüzde tarımsal araştırma altyapısı gün geçtikçe daha da önemli hale gelmektedir. Tarımsal açıdan bazı stratejik ürünlere yönelen bölgelerin daha hızlı yol aldığı ve seçilen ürünlerin işlenmesi noktasında da daha cazip koşullar oluşturduğu test edilmiş bir gerçektir. Daha on yıl önce önemsiz sayılabilecek Siirt fıstığı üretimi bugün ülkedeki toplam fıstık üretiminin % 15’ini yakalamış bulunmaktadır. Bölgemiz Siirt fıstığı gibi birçok üründe mikro düzeyde odaklanma ile tarımda kırsal kalkınmayı hızlandırabilecek potansiyelleri içinde barındırmaktadır.

Dünyanın en önemli tarım ve enerji projelerinden biri olan GAP, 2012 yılına doğru hızlandırılmış eylemler dizisiyle bölgeye hayat verme noktasında merkezi hükümetin üzerinde önemle durduğu bir proje olarak devam etmektedir. Özellikle Mardin’e doğru uzanan sulama kanalı projesi bittiğinde bu anlamda bölgemizde önemli bir mesafe alınmış olacaktır. Sulama açısından barajlar önemli bir yer tutsa da küçük ölçekli sulama projeleri de hızla atılabilecek adımlar olarak görülebilir. Bölgemizin sulanabilir arazisi arttırıldığında tarımsal potansiyelin değerlendirilmesi noktasında önemli bir mesafe alınmış olacaktır. Sulanabilir alanının azlığı şimdilik bölgenin özellikle tahıllara yönelmesine yol açmış görünmektedir. Bununla birlikte baklagiller üretimi ülke üretimi içinde en fazla üretim payına sahip tarla bitkileri grubunu oluşturmaktadır. Son on yıl içinde buğday ve mercimek üretimin önemli sayılabilecek bir noktada olduğu rahatlıkla söylenebilir. Meyvecilik ve bağcılık bir gelişme ekseninde olsa da henüz bölgede istenilen seviyede değildir.

Bu çalışma Bölge tarımını ve tarımsal üretimini mevcut durum itibariyle genel hatlarıyla ortaya koymaya yönelik olarak hazırlanmıştır. Aynı zamanda Dicle Bölgesi 2011-2013 Bölge Planı Tarım Bölümüne de dayanak oluşturacak niteliktedir. Çok geniş bir konu olması hasebiyle bu çalışmanın ürüne yönelik ve havza bazlı geliştirilmesi de elzemdir.

RAPORUN TAMAMINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.