Teknik Destek Programı


Yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden fakat hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına teknik destek sağlamak amacıyla hazırlanan 2017 Yılı Teknik Destek programı başladı.

Destek Miktarı

Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması durumunda; her bir teknik desteğin Ajansa toplam maliyeti (KDV Dâhil) 15.000 TL’yi aşamaz. (Teknik destek faaliyetleri için hizmet alımı Ajans tarafından gerçekleştirilecek olup destek talep eden kuruma herhangi bir mali kaynak aktarılmaz.)

Programın Amaç ve Öncelikleri

Ajans tarafından sağlanacak teknik destek konuları;

  • Yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile “2014 - 2023 Bölge Planı”, “GAP Turizm Master Planı” ve varsa bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetlerini,
  • Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ve bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarını kapsamaktadır.

 Uygun Başvuru Sahipleri

·        Kamu Kurumları

  • Üniversiteler
  • Mahalli İdareler
  • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
  • Sivil toplum kuruluşları
  • Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri
  • Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifleri ile kar amacı gütmeyen diğer kooperatifler ve birlikler

  Öncelikli Olarak Desteklenecek Faaliyet Konuları

·        Bölgedeki Belediyelerin bilişim stratejisi hazırlıklarının desteklenmesine yönelik olarak Bilişim İhtiyaç Analizleri ve Strateji Hazırlama Eğitimleri,

  • Bölge Belediyelerinin çevrimiçi sunabilecekleri hizmetler için teknik altyapının desteklenmesine yönelik eğitimler,
  • (Kalkınma amaçlı çalışan) STK'ların, Odaların kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesine (örgütlenme, yönetişim yapıları, kayıt sistemleri ve personel yetkinliklerinin güçlendirilmesine, proje hazırlama ve fon sağlama kapasitelerinin artırılmasına yönelik) yönelik olarak; 

 

- Etkili İletişim Teknikleri Eğitimleri,
- Anket Hazırlama ve Uygulama Eğitimleri,
- Kurumsallaşma (Örgütlenme, yönetişim, işbirliği geliştirme) Eğitimleri,
- Temel Bilişim Eğitimleri

- Üniversitelere proje hazırlama ve yönetimi ile mali yönetim alanlarında eğitim ve danışmanlık hizmetlerine yönelik olarak Mali Yönetim Kapasitelerini Arttırıcı Eğitimler

- Kurumların stratejik plan hazırlıklarına destek amaçlı Stratejik Plan Hazırlama Eğitimleri

 

Desteğin Süresi

En fazla 1 ay

Geçici Uzman Personel Görevlendirme - En fazla 2 hafta

 Son Başvuru Tarihleri

Başvuru Dönemleri

Son Başvuru Tarih ve Saati

Mart - Nisan Dönemi

:

28.04.20017 Cuma Saat 17:00

Mayıs - Haziran Dönemi

:

30.06.2017 Cuma Saat 17:00

Temmuz - Ağustos Dönemi

:

31.08.2017 Perşembe Saat 17:00

Eylül - Ekim Dönemi

:

31.10.2017 Salı Saat 17:00

Kasım - Aralık Dönemi

:

29.12.2017 Cuma Saat 17:00

Başvuru Rehberi ve Ekleri için tıklayınız.