Yatırım Ortamı

Bölgenin Cazibe Merkezi 

Batman ilinin yer aldığı Mezopotamya Bölgesi, pek çok kültürün varlığına tanıklık etmiş, İpek Yolu üzerindeki konumuyla tarihin her safhasında ticari önemini korumuş, medeniyetlerin gelişip yayılmasında bir köprü görevi görmüştür. Dicle'nin aktığı topraklarda doğal ve tarihi zenginlikleriyle geçmişini koruyan Batman, sosyal ve ekonomik göstergelerde kat ettiği mesafe ile de bölgede bir cazibe merkezi durumundadır.

Dicle Nehri ile onun kolları Batman ve Garzan Çayları arasındaki havzada kurulmuş olan Batman'ın; doğusunda Siirt ve Bitlis, kuzeyinde Muş, batısında Diyarbakır, güneyinde Mardin bulunmaktadır.

Batman ili kara, hava ve demiryollarıyla düzenli bir ulaşım sistemine sahiptir. Modern bir havaalanına sahip Batman'dan; Ankara ve İstanbul'a haftanın her günü uçuş seferleri bulunmaktadır. Karayolları açısından Batman'ı Şanlıurfa'ya bağlayan toplam 300 km'lik yolun % 95'i duble yol şeklindedir. Haydarpaşa-Kurtalan DDY hattı Batman İl Merkezi'nden geçmekte, nakliye ve yük taşımacılığında Batman'a avantaj sağlamaktadır.
       
Kabuğuna Sığmayan Şehir
Batman'ın nüfusu 2015 yılı itibariyle 566.633 kişidir. Batman'da 2014-2015 yılları arasındaki nüfus artış hızı Türkiye'nin nüfus artış hızından fazladır. Batman'ın nüfusu bu dönemde binde 16,2 oranında artmıştır ve Batman bu dönemde en yüksek oranda nüfus artış hızı kaydeden 15. il olmuştur. Batman %78,4 ile şehirleşme oranı açısından Türkiye ortalamasına yakın bir değere sahiptir.

Batman genç bir nüfus yapısına sahiptir. Genç nüfus olarak tanımlanan 0-24 yaş grubu toplam nüfusun %60'ını oluşturmaktadır.

Batman göç veren bir ildir. Binde 7,6 oranı ile Batman, net göç hızına göre en çok göç veren 29. ildir.

Batman Yatırım Çekiyor,Sanayi ve Ticaret Hızla Büyüyor
Türkiye'nin resmi olarak belirlenen 15 cazibe merkezinden biri olan Batman, son 6 yıl içerisinde toplam 2.214 adet yeni ticari işletme kurulması ile dikkatleri üzerine çekmektedir.

Batman Ticaret ve Sanayi Odası'nın sağladığı girişimcilik eğitimleri sayesinde bilinçli ve eğitimli genç işadamları Batman'ın sağladığı cazip yatırım imkanlarından faydalanmaktadır.

Ölçek Büyüyor, Firmalar Gelişiyor
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yeni yatırımlar için cazibe konumunda olan Batman'da mevcut işletmeler hızla büyüyor ve daha çok istihdam sağlıyor. 2009-2015 yılları arasında 100 kişiden fazla istihdam sağlayan işyeri sayısı 45'ten 66'ya; 1-100 kişi arası istihdam sağlayan işyeri sayısı 2.251'den 3.349'a yükselmiştir. Aynı dönemde 50 kişiden fazla istihdam sağlayan işletmelerde istihdam edilen kişi sayısı 12.289'dan 20.106'ya yükselmiştir.

Dış Ticaret'te Bir Adım Öndesiniz
Batman’da faaliyet gösteren ve ihracat yapan firma sayısı 2003 – 2010 yılları arasından 2 katından fazla artarak 16’dan 39’a yükselmiştir. 2008 yılında ilimizin toplam ihracat miktarı 12,7 Milyon ABD dolarından, 2015'te 27,6 Milyon ABD dolarına yükselerek iki katı büyüme sağlamıştır. 2008 yılından itibaren Batman ihracat rakamları sürekli artmaktadır. 2014 yılında ihracatın %80’i Irak’a yapılmıştır. İlimiz, Irak’a olan mesafe avantajını kullanmasının yanında Irak pazarındaki olumlu imajından da faydalanmaktadır. Özellikle Irak pazarında yer edinmek ve pazara girişini kolaylaştırmak isteyen yatırımcılar açısından; Batman ili yatırım yeri seçimlerinde ilk tercihlerden biri olmaktadır. Batman Gümrüğü’nün otomasyon sistemi ile hizmet verebilmesi nedeni ile ihracatçılarımızın işlemleri kısa sürede tamamlanmaktadır.

Üreterek Büyüyen Şehir
1992 yılında 1000 dönüm arazide kurulmuş olan ve 76 parselden oluşan Batman Organize Sanayi Bölgesi’nde 2015 yılı sonu itibari ile toplam 1.550 dönüm alanda, firmalara toplam 80 parsel tahsis edilmiştir. İşletmede olan 56 tesiste yaklaşık 2.500 kişi çalışmaktadır. 24 adet işletmeye daha yer tahsisi gerçekleştirilmiş olup, tesislerin proje ve inşaatları devam etmektedir. Bu 80 işletmenin tamamının üretime geçmesiyle toplam yaklaşık 5.000 işçinin istihdam edileceği öngörülmektedir.

2013 yılı DİKA-BATSO TRC3 Sanayi Envanteri çalışmasına göre Batman’da üretimde olan 188 adet işletmede toplam 8.212 kişi istihdam edilmektedir.

Nitelikli İşgücü Olan Çalışkan Şehir
Batman'ın da dahil olduğu TRC3-Dİcle Bölgesi'nin (Mardin-Batman-Siirt-Şırnak) 2014 yılına ait %24 olan işsizlik oranı, Türkiye geneli işsizlik ortalaması olan %9,9 rakamının üzerindedir. Genç ve dinamik bir nüfus yapısına sahip olan Batman, yatırımların ihtiyacı olan işgücünün karşılanması konusunda yatırımcılara önemli fırsatlar sunmaktadır.

2014-2015 yılı eğitim-öğretim yılı kayıtlarına göre Batman ili genelinde bulunan 31 adet Teknik ve Meslek Ortaöğretim Okulu'nda toplam 22.771 öğrenci bulunmaktadır. Bilgisayarlı Muhasebe, Bilişim Teknolojileri, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Pazarlama ve Satış Elemanı gibi bölümler ticaret liselerinde bulunmakta, Mobilya ve Dekorasyon, Elektrik ve Elektronik, Motor Teknolojisi, Bilişim Teknolojileri, Makine Teknolojisi, Kimya Teknolojisi gibi bilimler endüstri ve meslek liselerimizde okutulmaktadır. Teknik ve Meslek Liselerinde öğretim görmekte olan öğrenciler, gelişmekte olan Batman ekonomisinin ihtiyacı olan nitelikli personel ihtiyacını karşılayabilecek durumdadır.

28 Mayıs 2007 tarihinde kurulmuş olan Batman Üniversitesi'nde 2015 yılı itibari ile 400 Öğretim Görevlisi bulunmaktadır. Hali hazırda, 

 •   Fen Edebiyat Fakültesi,
 •   Mühendislik-Mimarlık Fakültesi,
 •   Teknik Eğitim Fakültesi,
 •   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
 •   Güzel Sanatlar Fakültesi,
 •   Teknoloji Fakültesi,
 •   İslami İlimler Fakültesi,
 •   Fen Bilimleri Enstitüsü,
 •   Sosyal Bilimler Enstitüsü,
 •   Sağlık Bilimleri Enstitüsü,
 •   Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu,
 •   Sağlık Yüksekokulu,
 •   Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,
 •   Batman Meslek Yüksekokulu,
 •   Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu,
 •   Kozluk Meslek Yüksekokulu,
 •   Sason Meslek Yüksekokulu

birimleriyle eğitim ve öğretime devam edilmektedir.

2014-2015 eğitim-öğretim yılı kayıtlarına göre Batman Üniversitesi'nin 2 doktora, 11 yüksek lisans, 18 lisans ve 28 ön lisans bölüm ve programında öğrenim gören öğrenci sayısı yaklaşık 8.500'dür. Batman Üniversitesi, yatırımcıların teknik ve idari personel ihtiyacının karşılanması açısından önemli bir fırsattır. 

Pazarın Ortası
Batman ilinde üretimi gerçekleştirilen veya gerçekleştirilecek yatırımlarla birlikte elde edilecek ürünlerin piyasada pazar sorunu yaşamaması, Batman'ın en önemli avantajıdır. Üretimlerin birçoğu iç pazara yetmemekle birlikte, yakın dış pazarımız olan Suriye ve Irak'ın taleplerine de Batman'da üretim yapan işletmeler tarafından yanıt verilmektedir. Ajansımız tarafından 2010 yılında sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmalar ile gerçekleştirilen Yatırım Ortamı Anketi sonuçlarına göre Batman'da firmaların pazar sorunu yaşamadıkları, ürünlerin iç pazarda tüketildiği ve kapasite arttırma durumunda ürünlerin kolaylıkla yurtdışı pazarlarına satılabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Batman ulaşım alanında; havayolu, demiryolu ve karayolu olmak üzere alternatif imkanları beraberinde sunar. Batman Havaalanı şehir merkezine 7 km mesafededir. Ülkemizin dış ticaretinde stratejik öneme sahip Mersin ve İskenderun limanları, demiryolu ve karayolu ile Batman'a bağlanmaktadır. Ortadoğu ve Asya pazarı için merkezi konumda bulanan Batman'ın bazı önemli merkezlere uzaklığı haritada gösterilmiştir.

Yatırımcıya Destek Var
Batman'ın dahil olduğu TRC3 Bölgesin'den sorumlu olan T.C. Dicle Kalkınma Ajansı'nın 2010-2014 yılları arasında uygulanan mali destek programlarından; Batman ilinde faaliyet gösteren 56 işletme 14 Milyon TL hibe desteği kazanmıştır. 55 işletmenin gerçekleştireceği toplam yatırım miktarı yaklaşık 27 Milyon TL'dir. Bu yatırımlar sonucunda yaklaşık;

500 kişilik yeni istihdam alanı oluştu,
1 milyon yeni müşteriye ulaşıldı,
65 yeni ürün üretildi,
90 yeni bayi ağı kuruldu,
10 Milyon TL ek ihracat artışı sağlandı.

Kalkınma Ajans'nın desteğini ve personelini yanında bulan Batman yatırımcıları, hayal ettikleri projeleri birer birer hayata geçirmekte ve Batman'ın büyümesine ve kalkınmasına katkı sağlamaktadırlar.
                  
Yatırıma Teşvik Var
Ulusal Teşvik Programı kapsamında, Batman'da gerçekleştirilen yeni yatırımlar; KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, faiz desteği, yatırım yeri tahsisi imkanlarından faydalanabilmektedir.

 • KDV muafiyeti 
 • Gümrük vergisi muafiyeti, 
 • Yüzde 90 oranında vergi indirimi, 
 • 7 yıl boyunca sigorta primi işveren hissesi desteği, 
 • Bedelsiz Yatırım yeri tahsisi 

Yatırım da Yatırımcı da Güvende 

Ajansımızın 2010 yılı içerisinde gerçekleştirdiği ve Batman ilinde yatırımları bulunan iş adamlarına yapılmış olan Yatırım Ortamı Anketi sonuçları, Batman'ın yatırımlar açısından güvenli bir il olduğunu ortaya koymaktadır. Yatırım sahibi iş adamlarımız, güvenlik sorunu yaşamamakta, yatırımları önünde engel olarak değerlendirmemektedir.