Teşkilat Şeması

Ajansın organizasyon yapısı; karar organı olarak Yönetim Kurulu, danışma kurulu olarak Kalkınma Kurulu ve icra organı olarak Genel Sekreterlik olmak üzere 3 farklı bileşenden oluşmaktadır.