Teşvik Sistemi Nedir?

Yatırım Teşvik Sistemi Nedir?

Türkiye'nin 2023 vizyonu ile üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejisi bakımından büyük önem taşıyan yeni yatırım teşvik programı, kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedeflere uygun olarak;

  • Tasarrufları katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirmek,
  • Üretimi ve istihdamı artırmak,
  • Uluslararası rekabet gücünü artıracak ve araştırma-geliştirme içeriği yüksek büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımları özendirmek,
  • Uluslararası doğrudan yatırımları artırmak,
  • Bölgesel gelişmişlik farklılıklarını azaltmak,
  • Kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımları özendirmek, amaçlarını gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

Yeni Yatırım Teşvik Programının sağladığı destekler, 1 Ocak 2012 tarihinden sonra müracaat edilmek suretiyle teşvik belgesine bağlanan tüm yatırımlar için geçerli olacaktır.

Yeni Yatırım Teşvik Programı, yatırım kararlarına hız kazandırmak üzere 2015 yılı sonuna kadar başlanan yatırımlar için daha avantajlı destekler sağlamaktadır. Yatırıma başlanılmış olması için, yatırım tutarının en az yüzde onu oranında harcama yapılmış olması gerekmektedir.