Ticaret

DİCLE Bölgesi tarihi İpek Yolu’nun üzerinde bulunması sebebiyle çok eski bir ticaret geleneğine sahiptir. Zaman içerisinde kapalı sınırlara sahip ulus-devletlerin oluşması ve Türkiye’nin 80’li yıllara kadar dışa kapalı bir ekonomik yapıda olması bölgedeki ülkelerarası ticaretin doğal akışını değiştirmiş ve DİCLE Bölgesi ülke ticaretinin merkezi haline gelen büyük iç pazarlara uzaklığı nedeniyle ticaretin gelişimine dışsal kalmıştır. Son yıllarda Ortadoğu ülkeleri ile yapılan serbest ticaret antlaşmaları, vizelerin kaldırılması ve Ortadoğu ülkelerinin istikrar kazanarak büyümesi Bölge ticaretinin yeniden canlanmasını ve Bölge’nin özellikle ihracat alanında yüksek değerler yakalamasını sağlamıştır. Bu raporda DİCLE Bölgesi, diğer Düzey2 Bölgeleri ve Türkiye’nin Dış Ticaret Verileri karşılaştırılmaktadır.

TİCARET RAPORUNUN TAMAMINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.