Ulaştırma

Üretim yapabilmenin başlı başına katma değer oluşturmaya yetmediği küresel ekonomik yapıda ucuz iş gücü, enerji fiyatları, coğrafi konum ve ulaştırma altyapısı gibi faktörlerin önemi giderek artmaktadır. Bu bağlamda ulaştırma altyapısı küresel ve ulusal düzeydeki yatırım kararlarında belirleyici unsurlardan birisi olarak ele alınmaktadır. Ulaştırma altyapısı bölgelerin yaşanabilirlik kriterinin belirlenmesinde önemli bir role sahip olduğundan bölgelerin cazibe merkezi haline gelmesi sürecini önemli ölçüde etkileyen unsurlardan biridir.

Kaliteli ve kapsamlı altyapı ağları ekonomik büyümeyi büyük ölçüde etkilerken gelir eşitsizlikleri ve yoksulluğu çeşitli yollarla azaltmaktadır. Bu bakımdan, kaliteli bir ulaştırma altyapısı az gelişmiş toplumların ana ekonomik faaliyetlere ve temel hizmetlere ulaşmasını sağlayan önemli bir faktördür.

ULAŞTIRMA RAPORU TAMAMINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.