Başvuru

Yatırım Destek Ofisimize Başvuru

Yatırım Destek Ofislerine başvurmak, tamamen yatırımcıların kendi isteğine bağlıdır. Yatırım Destek Ofisinde yatırımcılara sunulan hizmetler ücretsizdir. Ancak izin ve ruhsat veya diğer idari iş ve işlemler için ilgili mevzuatta öngörülen harç, ücret ve diğer mali yükümlülükler iş sahibine aittir.

Yatırımcılar, bir dilekçe ile birlikte ilgili mevzuatta belirtilen bilgi ve belgelerle Yatırım Destek Ofisine başvurur. 

Yatırım Destek Ofisine başvurulduğunda başvuru sahibine veya vekiline “Başvuru Alındı Belgesi” verilir.

İzin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemler için yatırım destek ofisleri tarafından ilgili mercilere yapılan başvurular, yatırımcı tarafından yapılmış sayılır.

Yatırımcı, Yatırım Destek Ofisine söz konusu yatırım için gerekli olan işlemlerin tamamı için başvurulabileceği gibi, sadece bir veya birden fazla işlem için de başvurabilirler.

 Yatırımcı tarafından önceden ilgili yerlere başvurusu yapılan ancak henüz sonuçlanmamış işlemlerin takibi için de dilekçe ile Yatırım Destek Ofislerine başvuru yapılabilir. 

Ön İnceleme 

Yatırım Destek Ofisi kendilerine gelen başvuruları, öncelikle ön incelemeye tabi tutar. Ön inceleme, başvuru sırasına göre en geç üç iş günü içerisinde sonuçlandırılır. Ön incelemenin sonucu, başvuru sahibine hem yazılı olarak hem de başvuru sahibinin elektronik posta adresine ön incelemenin sona erdiği gün bildirilir.

Kabul edilen başvurular için, başvuru sahibine veya vekiline “Başvuru Kabul Belgesi” verilir.

Başvuruların  İlgili Makamlara İntikali 

Ön inceleme sonucunda kabul edilen başvurular, Yatırım Destek Ofisi tarafından, en geç iki iş günü içerisinde, söz konusu izin ve/veya ruhsat işlemini yahut diğer idari iş ve işlemleri yapacak olan ilgili makam veya makamlara intikal ettirilir ve gerekli takip işlemleri yapılır.